Tắm truồng

 

Tôi chỉ còn buồn bã một tấm thân
Cậy người home care  cởi áo quần tắm giúp
Từng tia nước từ búp sen rót xuống
Tôi  đứng tồng ngồng  mà nước mắt muốn rơi

Đêm nay  vầng trăng  16 lai láng  vườn sau
Đang chờ tôi tắm truồng mà không mắc cở
Tôi sẽ lội bơi  giữa hồ trăng  thuê thỏa
Nhưng đành phải chịu lỗi  với nàng trăng …