Bai lục bát tại jfk

Hom nay toi da bat dau tap typing chu viet bang iphone. Kho khan vô cùng @
Nhat la post bang iphonr@
Người ta dung tạ de tap @@ Toi dung chử@
Mỗi ngày tôi tập viết va chụp lại để post lên iPhone @ bây giờ không tạp viết mà tập typing. Như bài thơ  đuối đây

 

 

 

Ngày dài và đêm cũng dài

Xe tôi mệt lả lăn hoài bánh  đau

Thương cho những giấc chiêm bao

Theo vầng trăng rụng xuống cầu biệt tâm

Jul 6 2020