Luc bat tai jfk

+100%-hij

Cam on nha tho nguyen thuy dan da danh may dum
Lục bát tại JFK
Tay run nên chữ cũng run
Không typing được đành lòng viết tay
Thương cho chữ nghĩa no đầy
Mà tay không giúp đưa vào trang thơ
Cứ xiêu đổ, xứ hụt hơi
Để thơ phải lấp dưới mồ thiên thu
Gắng lên, thơ ý lên rồi
Gắng lên, tay vững, phen này chắc xong
Cũng xong cho một tấm lòng,
Cũng xong, hai chữ, cuối cùng, cho em