Password protected

Kể từ nay chúng tôi buộc phải khóa những tạp chí  mà trước dây  chúng tôi sưu tập và đưa lên blog với tâm niệm để bạn đọc có thể nhận rõ về sự vĩ đại và lẩy lừng của nền văn học miền Nam. Tuy nhiên mới đây trên mạng có rao bán những tạp chí mà chúng tôi đã dày công sưu tập . Sự việc này  có thể dẫn đến sự ngô nhận là chúng tôi làm việc thương mãi – trái với qui luật ấn định của thư viện Hoa Kỳ.  Chúng tôi sẽ báo cáo cho thư viện  chúng tôi mượn   về việc này để họ có biện pháp thích ứng.

Để tránh  sự ngô nhận, kể từ nay mọi tạp chí sách vở chúng tôi mượn từ các thư viện Hoa Kỳ đều được password protected.

Muốn  có password xin liên lạc với chúng tôi.

Trân trọng thông cáo.
Trần Hoài Thư