Tạp văn của Nguyễn Bắc Sơn

Chúng tôi mới tìm được một bài tạp văn của Nguyễn Bắc Sơn trên tuần báo Khởi Hành số 78 phát hành ngày 5-11-70: “Nhìn lại nền văn minh thị trấn”
Bài này từng gây chấn động một thời. Mấy mươi năm thất lạc nay tìm lại, hai ngón tay già yếu gõ, như gọi hồn về. Bạn bè của một thời. Chiến tranh VN và tôi của một thời. Khởi Hành của một thời. Nay sống lại. Không phải là bóng ma mà là bóng chữ. (THT)

%d