Thơ Lê văn Ngăn (mới tìm được)

Chúng tôi mới tìm ra một bài thơ của nhà thơ Lê văn Ngăn. Bài thơ đăng trên tuần báo Khởi Hành số 65  phát hành ngày 6-8-1970. Đây là một bài thơ có thể nói là độc nhất, đề cập đến người lính miền Nam,, trong dó bàng bạc hình ảnh của ông.:

đêm nay màn đời bình yên giã tạo
Anh thức canh cho mình ngủ
lát nữa ác thú từ bờ sông từ móng cầu từ ngõ ngách
sẽ đi ngang qua nhà
lát nữa những vì sao sẽ tắt…

Với tôi, đây là một trong những  bài thơ hay nhất của LVN mà tôi đuôc đọc.