Quà xuân gởi một thân hữu của tạp chí TQBT

TRong thời gian qua, tôi đã đưa một số  báo Khởi Hành lên blog mục đích như  món quà văn nghệ đến với những thân hữu đã ưu ái tạp chí TQBT suốt 18 năm nay..
Kỳ  này món quà Tết  xin được gởi đến nhà văn Cam Li Nguyễn thị MỸ Thanh. Bài  trúng giải văn chương phụ nữ vào năm 1970 lúc chị mới 17 tuổi học Đệ Nhất  Gia Long. Đây quả là một hiện tượng lạ. 

(Xin click vào hình bìa để đọc flipbook, click (+)  để zoom in đọc rõ)