TQBT số 87 tháng 12-2019 đã được phát hành

Vây mà giờ đây ta lại thêm một lần làm  tên thám kích quân đơn độc
Đi săn tìm sự thật  cho  một tài hoa
Người ấy là Đinh Cường người mở cửa ải Bích Khê
Mà số 87  tháng 12 này  là một văn lợi phẩm !


[serious-slider id=609010219]