Thay áo mới…

Bây giờ tôi chỉ còn niềm vui
Làm dứa bé con xây những căn nhà mộng  ảo
Em có thấy  theme blog tôi thay như thay áo
Bởi đời quá buồn khi chỉ  mặc mỗi một chiếc áo bà ba !