Quà Tết của kim mao

QUÀ TẾT ĐẶC BIỆT CỦA THƯ QUÁN BẢN THẢO

 

Nhận thấy nguyệt san Văn Hóa Á Châu là một tạp chí giá trị, với nhiều bài vở rất cần thiết cho những ai muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam cũng như Á Châu  nên kim mao tôi đã cố gắng sưu tập tất cả toàn bột 40 số và đã đổi thành dạng flipbook để đưa lên Mạng. Tính   đến hôm nay đã  được 36 số hoàn tất

 Mặt khác, dể giúp quí bạn dọc Thư Quán Bản Thảo được dễ dàng trong việc tìm bài, hoặc tra cứu, Kim Maog tôi cũng  cũng đã đánh máy lại bảng Mục Lục chung do tòa soạn VHAC thực hiện, được đăng trên tạp chí VHAC  số 4 tập IV năm 1961. Quí bạn chỉ cần nhìn vào phần phân loại như Triết Học, Ngôn Ngữ, Văn Hóa Xã Hội,  Sữ ký địa lý, Điểm sách, Văn học v.v.. 

Đây là một món quà Tết thiết thực nhất của chúng tôi thay vì những lời chúc tụng đôi khi phù phiếm.

Muốn đọc online các số báo này , xin vào Blog Trần Hoài Thư/Thư Quán Bản Thảo, địa chỉ:

http://tranhoaithu42.com
click  “Các tạp chí văn học nghệ thuật miền Nam” và chọn Văn Hóa Á Châu.

 

Cuối cùng, xin lưu ý đây không phải là một blog  thương mãi. Mọi sự lợi dụng blog này để kiếm tiền,  (như dùng  đường link  blog này để subcribe ) không được chấp nhận.  Kim mao tôi vui thì mở, buốn thì đóng…

 

Những trang giấy vàng  khô, chừng như sắp vỡ
Tôi  đang bơm vào bình dưỡng khí hồi sinh
Ngón tay tôi, sẽ chỉnh lại ảnh hình
Sẽ xóa, sẽ copy, sẽ  giảm dpi, sẽ tăng cường độ sáng
Sẽ dàn trang lại  để bạn nhìn đẹp mắt
Và vườn tôi được đẹp nhất trần gian

Mùa thu  ngoài kia,  sân  đã ngập lá vàng
Nhưng trong  vườn tôi giờ lá xanh đã mọc 

 

TRIẾT HỌC

Tên bài /Tác giả/Tập &số

1 Nghiên cứu tư tưởng Đông Phương       B.S Tình Thương                   I-4
2 Nhân Bản                                                Nguyễn-đăng-Thục                I-5
3 Triết học Á Đông                                    Phạm-Quỳnh                          I-6
4 Triết lý nhân bản V.N.                            Ng. đăng-Thục dịch                II-17
5 Triết lý nhân bản sinh Khóa thư             Ng. đăng-Thục                        III-18
6 Cảm tưởng về hội nghị triết gia Đông
Tây tại Honolulu                                        Nguyễn Đăng Thục                 II-19
7 Triết học là gì ? Triết học với  công việc
thực tế                                                        Nguyễn Đăng Thục                  II-20
8 Khoa học và nhận bản                            Nguyễn Đăng Thục                  II-22
9 Những đặc chất về tư tưởng Nhật Bản  Thanh – Kiểm                            III-3
10 Sự biến chuyện trong tư tưởng
Trung Quốc hiện đại                                  Nguyễn Đăng Thục                   III-3
11 Học thuyết Trang Tử                             Thi-đạt-Chí                                III-3
12 Tinh thần nhân bản Đông Tây               Hùng-Đức                                  III-4
13 Triết lý Ấn Độ dưới mắt các
          triết gia hiện sinh                             Dung Đạo                                    III-7
14 Lý tính đại đồng ở Không Tử và Descartes N. Đ. T                                 III-9

TÔN GIÁO

1 Ông Huyền Trang đi Ấn Độ lấy kinh Phật Nông Sơn I-1
2 Phật giáo với văn hóa Á Châu Pháp-sư Diễn Bồi I-5
3 Không giáo ở Trung Quốc và VN. Ng. đăng Thục I-7
4 Địa vị nhân sinh trong Phật giáo Bhiksu Đức Nhuận I-9
5 Phật giáo và chủ nghĩa hiện sinh Quang Ninh I-9
6 Phật giáo V. N.  Bhiksu Đức Nhuận I-12
7 Nho giáo và Phật giáo Hoàng chinh Vân II-16
8 Tín ngưỡng Tây Tạng Ng. đăng Thục II-21
9 Đặt lại vấn đề chấn hưng Khổng học Nguyễn Đ. Thục III-2
10 Chữ “Nhân” trong Nho giáo với đạo đức cách mạng  Đông Tùng III-
11 Lịch sử truyền bá Phật giáo Bhiksu Đ. N. III-2
12. Tâm đạo Lý nhân Sinh III-3
13 Kinh Vệ Đả, quyền năng sáng tạo| 
của con người Đông Phương Ng. hữu Đông III-3
14 Tề vật luận Trang Tử III-4
15 Ý niệm thần linh trong tư tưởng thượng cổ Ng hữu Đông III-5
16 Upanishades Lê Xuân Khoa III-6
17 Đạo đường sinh Trang Tử III-6
18 Nhân gian thế Trang Tử III-7
19 Đức sùng phù Trang Tử III-9 
20 Địa vị con người trong Phật giáo Thg. tọa Quảng Liên III-6
21 Đạo nhân của Khổng Tử |Ng. đăng Thục III-8
22 Vấn đề Sáu vị trong lịch sử Phật giáo LM Trần thái Đỉnh III-8
 
VĂN HÓA – XÃ HỘI
 
1 Vấn đề nghiên cứu L.LV.H.A.C Ng. đăng Thục I-1
2 Vấn đề trao đổi văn hóa Ng. đăng Thục I-1
3 Hội nghị liên lạc văn hóa A-châu năm 1947 Lê Xuân Khoa I-1
4 For a greater cultural exchange between Asian… Marsi Paribatra I-1
5 Quan hệ giữa mô thức văn hóa với xã hội sinh hoạt Nam Minh I-1
6 Truyền thống Á châu với chủ nghĩa Mác xít Ng. đăng Thục I-2
7 Vài nhận xét về văn hóa Thái-Lan Trần văn Đình I-2
8 Quan niệm “phúc đức” trong ý thức hệ Việt-Nam Việt Tử I-3
9 Thẩm định hỗ tương những giá trị văn hóa
Đông phương và Tây Phương Ng. đăng Thục I-4
10 Lược khảo về ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc đối
với các nước phía Nam Châu Á Nguyễn đình Diệm I-4
11 Địa vị văn nghệ trong văn hóa và văn minh Ng. nam Châu I-5
12 Khảo cứu lịch Chàm Ng. khắc Ngữ I-5
13 Học giả Tây Phương phê bình giá trị văn hóa
Trung Quốc Thị đạt Chi I-5
14 Thái độ trí thức với vụ án Nhân văn Ng. đăng Thục I-5
15 Vấn đề nghiên cứu liên lạc văn hóa Á châu với
ý thức hệ dân tộc Phạm việt Tuyền I-6
16 Đề tiến tới chỗ hiểu biết giữa Hoa-Kỳ với Á-Châu Robert Blum
Lê xuân Khoa dịch I-6
17 Vấn đề văn hóa Á Mỹ Nguyễn đăng Thục I-7
18 Vấn đề hiện đại hóa Á châu B. Prasad Sinh
Ng. đăng Thục dịch I-8
19 Văn hóa Á Mỹ – Vấn đề giá trị Nguyễn Đăng Thục I-8
20 Vấn đề chung sống trong hòa bình
của Giáo Hoàng Pie XII Ph. việt Tuyền I-8
21 Nạn thất nghiệp ở Á châu Trần việt Sơn I-8
22 Tự do với con người Mác Xít Quang Minh I-8
23 Văn hóa Á Mỹ – vấn đề kỹ nghệ hóa Ng. đăng Thục I-9
24 Những nét đại cương trong văn hóa Nhật Bản Song An Cư sĩ I-9
25 Câu chuyện văn hóa Đặng văn Kỳ I-9
26 Chế độ phong kiến ở Á Âu Phan Khoang I-9
27 Lược khảo nền văn hóa cổ truyền Ấn Độ Thanh Lam I-9
28 Thanh niên thời hậu chiến Trần việt Sơn I-10
29 Một khuynh hướng mới trong tổ
chức hành chính các nước Đông Nam Á Đoàn Thêm I-10
30 Bình luận quan điểm Nehru vềđường lối văn hóa
nhân bản A Châu Ng. đăng Thục I-10
31 Nhận định về vụ Boris Pastanek
và tác phẩm Bác sĩ Zhivago Hoàng Văn Chí I-10

32 Tìm hiểu dưa hấu Cầu Đúc Lê Văn I-11
33 Vài nhận xét về nguyên tắc xã hội trong triết lý
truyền thống Á Châu Ngô Đình Nhu I-12
34 Nguyên lý căn bản Nebru-Ng.đãng Thục dịch III-12
35 Thực phẩm tinh thần cho thanh niên Ng. qui Vân III-12
36 Sơ khảo văn hóa Chiêm Thành Ng. khắc Ngữ III-12
37 Nhân bản Á Đông với văn hóa
dân tộc và nhân loại. Ng. đăng Thục II-13
38 Những yếu tố căn bản của vấn đề
liên lạc văn hóa Đông Tây R. A. Gard-Lê Khoa dịch II-13
39. Chế độ kinh tế ở Trung-Hoa Trần Việt Sơn II-13
40 Khu vực văn hóa Đông Nam Á – Miến Điện Hoàng Quang Il-13
41 Hôn nhân qua các nền văn hóa Hoài kim Yến II-13
42 Khu vực văn hóa Đ. N. Á– Nam Dương quần đảo Hoàng Quang Il-14
43 Hôn nhân qua các nền văn hóa
Hình thức hôn nhân thời khởi thủy Hoài kim Yến II-14
44 Đông Nam Á với thế giới Ng. đăng Thục II-14
45 Vấn đề viện trợ cho những miền hậu tiến Từ Chung II-14
46 Niềm hi vọng của con người theo Thierry Maulnier Ng. nam Châu II-14
47 Địa vị văn hóa Ấn Độ trong tư tưởng Tây Phương Lý cự Trung II-15
48 Khu vực văn hóa Đ.N. A.– khu duyên hải miền Nam Hoàng Quang II-15
49 Tinh thần đoàn kết qua hội nghị
thanh niên Á Phi tại Le Caire Ng. văn Huấn II-15
50 Hôn nhân qua các nền văn hóa –các chế độ
và tục lệ hôn nhân Hoài kim Yến II-15
51 Văn Hóa Trung Hoa đưới mắt các học giả cận đại Trần Khánh Dư –
Thi đạt Chi dịch II-16
52 Hôn nhân qua các nền văn hóa –
Hôn nhân cổ La Mã Hoài kim Yến II-16
53 Một khối liên kết Á châu có được chăng ? Trần việt Sơn II-17
54 Hôn nhân qua các nền văn hóa -Hôn nhân Ấn Độ,
Trung Hoa, Việt Nam thời cổ Hoài kim Yến II-17
55 Hôn nhân qua các nền văn hóa –
Hôn nhân không tôn giáo Hoài kim Yến II-18
56 Chế độ kinh tế ở Bắc Việt Trần việt Sơn II-19
57 Văn hóa V.N tại hội nghị Rengoon Ng. đăng Thục II-19
58 Tinh thần truyền thống Lý Nhân Sinh III-1
59 E. Mounier và chủ nghĩa nhân vị Lý chánh Trung III-1
60 Thời Đại Trục với truyền thống Á Châu Dung Đạo III-2
61 Tinh thần VN: tinh thần dân chủ trong sử Việt Trần việt Sơn III-2
62 Nhận xét về xã hội V.N Trần Quang Thuận III-8
63 Xã hội nguyên thủy và quốc gia Nhật Bản cổ Đại Đoàn văn An III-4
64 Tư trào Trung Hoa (1898 – 1950) Ng. đăng Thục III-4
65 Thanh niên và vấn đề du học Lê thành Trị III-5
68 Ảnh hưởng của kỹ thuật tại những nước hậu tiến Từ Chung I-12
67 Những khuynh hướng kinh tế mới trong khối Cộng Trần Việt Sơn I-12
68 Quan niệm nhân sinh và chẽ độ điền thổ
(Lịch trình phát triển tư tường Nhật Bản) Đoàn Văn An III-6
69 Lịch trình phát triển tư tưởng NB: chính trị
đa nguyên và quyền tư hữu phục hoạt Đoàn Văn An III-8
70 Lược khảo về thư viện trên thế – giới Ng. hùng Cường III-6

NGHỆ THUẬT

1 Nghệ thuật viết chữ Hán Huyền Quang I-11
2 Claude Monet với họa phái ấn tượng 1834 – 1926 Phạm kim Khải II-18
3 Nghệ thuật hội họa Tây Phương Phạm kim Khải I-19
4 Âm nhạc xứ Lào Lê Thương-Trần trọng Thiện II-20
5 Lược khảo về hội họa Nhật Bản Đào sĩ Chu II-22
6 Đôi đường sai lầm về Hàn mặc Tử Quách Tấn II-23

NGÔN-NGỮ

1 Vài nhận xét về văn phạm V.N P.J Honey I-10
2 Công cuộc cải cách văn tự vàngôn ngữ của
người Trung Hoa Ng. đình Hòa I-11
3 Vài ý kiến về vài nhận xét về văn phạm VN
của ông P.J Honey Phạm Xuân Thái II-13
4 Giaó sĩ Đắc-Lộ sáng-lập chữ quốc- ngữ Ng. khắc Xuyên II-22
5 Các Ngữ-tộc trong tỉnh Kontum D. Thomas. (Ng. Đình Hòa dịch) III-1
6 vấn-đề ngôn-ngữ tại Phi-Luật-Tân Trần Trọng San III-4
7 Ngôn-ngữ thiểu-số ở Việt-Nam Ng. đình Hòa III-8

VĂN-HỌC
1 Nền văn chương tôn giáo 3 thế kỷ đầu Thanh Lãng I-1
2 Mấy lời bình giải thiên anh hùng ca giai nhân
kỳ ngộ của Cụ Phan Tây Hồ. Lê Văn Siêu I-1
3 Truyện Kiều với người ngoại quốc Vũ đức Trinh I-2
4 Lược khảo kinh thi Trân trọng San I-3
5 Bài phủ chữ Nhất của cụ Nguyễn Tiến Cao Ng. hy Thích I-3
6 Hồng lâu mộng lược khảo Vương Hồng Sển I-4
7 Sự tích hoàng tử Râma Bửu Cầm I-4
8 Một truyện liên lạc văn hóa Hoa – Việt dưới
thời tiền Lê Trần gia Thoại I-4
9 Ngọc tinh liên Phú Mạc Đĩnh Chi
Nhược Ngu dịch I-6
10 Nữ thi sĩ Mai Bình với Hàn MặcTử Đường bá Bổn I-8
11 Lý tưởng kệ sĩ trong thi văn và
ngoài cuộc đời Nguyễn Công Trứ Ng. khắc Hoạch I-10
12 Mùa Xuân Đông Phương quaĐường thi Trà Giang Mặc Tử I-11
13 Tìm chân tướng Ôn như Hầu qua
Cung Bán Ngâm khúc Thạch trung Gả I-11
14 Bài học cách mạng qua 1 bài thơ xướng họa
của Phan Văn Hùm vàNguyễn trung Nguyệt Thế Phong II-14
15 Cổ Tích Chàm và cổ tích V.N Vũ Long II-15
16 Lịch sử và ý nghĩa thơ tự do Ng. nam Châu II-15
17 Văn hóa miền Nam 1945 – 1950 nhóm
Thẩm Thệ Hà và DươngTử Giang Thế Phong II-16
18 Văn học miền Nam 1945 – 1950 –|Lý-văn-Sâm Thế Phong II-17
19 Ảnh hưởng kinh thi Trần trong San II-18
20 Văn học miền Nam 1945 – 1950- Vũ Anh Khanh Thế Phong II-18
21 Cuộc đời và thi nghiệp Hàn mặc Tử Dương bá Bổn II-20
22 Văn học miền Nam 1945 – 1950 –
Nhóm chân trời mới Thế Phong II-20
23 Óc châm biếm trào phúng và hài hước trong
văn chương bình dân VN Hiếu Chân II-21
24 Chung quanh bộ sách V.N. văn | học toàn thư Hoàng trọng Miên II-21
25 Bich Khê cuộc đời và thi nghiệp Đinh Cường II-22
26 Mùa xuân qua thị ca của 1 vài thi nhận tiền chiến Thế Phong II-22
27 Bich Khê cuộc đời và thi nghiệp (tiếp) Đinh Cường II-23
28 Nguyễn Đình Chiểu nhà thơ ái quốc Ng. Khoa II-23
29 Nghiên cứu chữ Hán. Thi đạt Chi II-23
30 Thi ca VN trong giai đoạn nền móng (1930 – 1945) Lý danh Chương II-23
31 Bài văn bia ở Quan trọng Phân Ng. Bỉnh Khiêm III-1
Nhược Ngu dịch
32 Camus giữa lòng thế kỷ XX Ng khắc Hoạch III-1

LỊCH-SỬ – ĐỊA LÝ

1 Ảnh hưởng Chiêm Thành trong nền văn hóa
Việt-Nam Thái Văn Kiểm I-1
2 Vấn đề thư tịch Nam Minh I-1
3 Bang giao lịch sử giữa Miến Điện và Việt-Nam Thái văn Kiểm I-2
4 Địa lý văn hóa Á Châu Ng. đăng Thục I-3
5 Lịch sử bang giao giữa VN vàThái Lan Thái văn Kiểm I-3

6 Văn kiện ngoại giao giữa Nhật – Bản và V.N. Sở Cuồng
Nông Sơn dịch I-3
7 Nước VN trên con đường suy vong (1858-1884) Bùi Quang Tung I-3
8 Bài văn bia tại Lăng Cha Cả Nhược Ngu dịch I-3
9 Người Mỹ đầu tiên đến VN Song An Cư sĩ I-4
10 Minh Hương lược khảo Tô Nam Ng. Đình Diệm I-5
11 Sử và người Trương sửu Lâm I-5
12 Ảnh hưởng truyền thống trong lịch sử. Thành Lam I-6
13 Tìm hiều đất Hậu Giang Son Nam I-6
14 Ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa tại Chiêm Thành Trần gia Thoại I-6
15 Vấn đề ruộng đất ở Á Châu Trần việt Sơn I-7
16 Họ Mạc với chúa Nguyễn tại Hà tiên Trần Kinh Hòa I-7
17 Khúc phụ cổ xưa Trần thanh Đạm I-7
18 Nhìn lại những dự đồ xưa của VN Thái văn Kiểm I-8
19 Hai tiểu sử của ông Lãnh Binh Trương Định Bùi Quang Tung I-8
20 Khảo luận về làng VN Doãn quốc Sỹ I-8
21 Kiều văn Lục – Xiêm La lữ thứ Sở Cuồng Lê Dư I-9
22 Ý nghĩa ngày kỷ niệm nhà hiền triết
Nguyễn Công Trứ Ng. đăng Thục I-10
23 Người Việt đầu tiến tới nước Mỹ Thái văn Kiểm I-10
24 Lịch sử những mối tương quan giữa
Đông Dương và Java trong thời cổ W. F. Stutterheim I-10
Sơn Điều Hoàng Hải dịch
25 Bàn về một vài trận thế trong binh pháp Á Đông Phan lạc Tuyên II-14
26 Chính sách khai phóng môn hộ đối với các nước
Tây Phương của VN xưa Phan Khoang II-15
27 Nước VN trong khoảng Ngũ Đại và đầu thời Tống.. Trần Kinh Hòa II-16
28 Hồ Quý Ly với nhà Hồ Ng. đình Diệm II-17
29 Vài lời thương xác về 1 giai đoạn lịch sử VN.
Dương đình Nghệ Kiều công Tiễn và Ngô Triều Nguyễn Đình Diệm II-17
30 Lịch sử Hán học truyền vào V.N. Huyền Quang II-18
31 Khổng Tử và Xuân Thu thời đại Hoàng chính Vân II-19
32 Những cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa VN và Đ.N.Á Phan Khoang II-20
33 Tìm hiểu 2 làng Tiên Điền và Uy Viễn Nguyễn thiệu Lâu II-21
34 Lược khảo về 2 cuốn binh thư VN : Annam
hành quân pháp (triều Lý) và Binh Thư yếu lược
(Triều Trần) Phan lạc Tuyên II-21
35 Ôn lại cuộc đời và sự nghiệp Nguyễn-công-Trứ Ng. công Xuân II-21
36 Quan hệ lịch sử giữa Diến Điện và Việt Nam Tô Nam – Ng.-d – Diệm II-22
37 Vết chân ngựa Đức Thánh Gióng Ng. thiệu Lâu II-22
38 Khảo về nguồn gốc Tiệt Trùng Dương Trần thanh Đạm II-22
39 Cổ Ấn Độ với Đ. N. Á. Phan Khoang II-23&24
40 Non nước Việt-Nam Ng. thiệu Lâu II-23&24
41 Nhận xét về sự khẩn hoang đồng bằng Nam
Việt năm 1789 Ng. thiệu Lâu III-1
42 Nhân vật chí Phan huy Chú III-1
43 Những bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ Nông Sơn dịch III-1
44 Những bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ –
Bài khải trần tình Nông Sơn dịch III-2
45 Nhân vật chí – Thống hệ đế vương Phan huy Chú III-2
46 Non nước Thái và dân tộc Thái Ng. thiệu Lâu III-3
47 Phù Nam 1 vương quốc đã tàn trên đất Việt Ng. khắc Ngữ III-3
48 Nhân vật chí – Thế hệ chúa Trịnh – Các bậc
hiền thần giúp nước Phan huy Chú. III-3
49 Bàn về vấn đề tín ngưỡng – Di thảo của
Nguyễn Trường Tộ Nông Son dịch III-3
50 Nguồn gốc dân tộc Việt-Nam Hoàng văn Nội III-4
51 Điều trần kinh tế quốc gia. Di thảo của NTT Nông Sơn dịch
52 Các bậc hiền thân giúp nước Triều Lê Sơ Phan huy Chú III-4
53 Các bậc tiền thân giúp nước (NhàMạc)
– Lịch triều hiến chương loại chí quyền VIII Phan huy Chú III-5
54 Lịch sử biên thành và thiên hoàng cổ đại Đoàn văn An III-5
55 Tiểu sử cụ Đổng Phần Vũ Nhự Vũ phạm Hàm III-5
56 Tiểu sử Ôn như Hầu Nông Sơn dịch III-6
57 Kinh Xuân Thu Ngô mạnh Nghinh III-7
58 Chủ trương quốc hữu hóa điều thổ nhân dân Đoàn văn An III-7
59 Bài chế của vua Đồng Khánh trả lại tước
cho cụ Phan thanh Giản Nhược Ngu dịch III-7
60 Vụ Án Tiến quân Thành Ng. đình Diệm III-8
61 Lược khảo về khoa cử ở VN Huyền Quang III-8
62 Tiểu sử Lã quế Đường tiên sinh Nông Sơn dịch III-9

ĐIỂM SÁCH

1 Đọc « Bốn Mươi » và « Siu cô Nương »  của Mặc Đỗ              Ng. nam Châu            II-13
2 Đọc « Đời Phi Công » của Toàn Phong                                      Lan Việt                      II-14
3 Đọc “Khát Vọng” của Chế Vũ                                                    Dương Bá Bổn            II-15
4 Đọc “Quốc học khái luận” của Phó Lệ Phác                               Ng. Đình Hòa             II-17
5 Đọc “Người yêu tôi khóc” của Thế Viên                                     Đường Bá Bổn            II-17
6 Đọc “ Việt-Nam Văn-Học Toàn Thư” của Hoàng Trọng Miên   Đường Bá Bổn            II-18
7 Đọc “Gandhi và Marx”                                                                 Dung Hòa                   III-1
8 Đọc “ Những vì sao lạc” của Nhật Tiến                                       Trần Anh                      III-2
9 Đọc “Mây” và “Say” của Vũ hoàng Chương                               Ng. thanh Hoàng          III-2
10 Đọc “Entre la peur et l’espoir” củaTison Mende Ng. thế Giang III-3
11 Đọc “Xây dựng nhân sinh quan”của
Nghiêm Xuân Hồng Trần Lâm III-3
12 Đọc “ Lang thang” thơ của Minh Đức Trương Minh III-3
13 Đọc “Les Dernières chances de l’homme”
của Bertrand Russell Ng. thế Giang III-4
14 Đọc “Hai cánh hoa tim” của Song Hồ Ng. thanh Hoàng III-4 15
Đọc “Tân Xuân Tùy Bút” của Lê Văn Siêu Trần Lâm III-4
16 “L’homme et l’état” của Jacques Maritain Ng. thế Giang III-5
17 “Xây dựng nhân sinh quan” của

Nghiêm Xuân Hồng Trần qui Thành III-5
18 “Le manifeste démocratique” của Ferdinand
Peroutka Anh Đồng III-6
19 Đọc “ Nhận định tập II” của Nguyễn văn Trung Ng. thanh Hoàng III-6
20 “Le điner en ville” của Claude Mauriac Anh Đồng III-7
21 “ Hồ Thủy Dương” và “ Ba người lính nhầy dủ
lâm nạn Ng. Thanh Hoàng III-7
22 “Nhật Bản sử lược” của Châm Vũ Nguyễn văn Tân Trần Anh III-7
23 “Aux Indes avec Gandhi” của Edmond Privat Ng. thế Giang III-8
24 “Où va le Japon” của Henry van Strealen Anh Đồng II-9
25 “Hoa Hường gặp gió” Thuần Phong Trương Minh II-9
26 “Vân Muội” kịch thơ của Vũ Hoàng Chương Trần Anh II-9