Khi chuột rút

Này ôi cha đau quá trời ơi
Ôi ôi đau, đau gì mà đau kỳ lạ
Tôi la làng, tôi kêu trời
Tôi kêu và chỉ tôi nghe tiếng kêu la của tôi

tiếng  thảm thiết như bò rống bị tròng cổ của tôi

Tôi phải làm gì
Làm gì khi cái sợi dây  gân trong bắp chân bị co  rút 
Nó đang thử tôi xem còn phách lối kiêu ngạo hay không
Nó đang  vỗ tay vì nghe tiếng la của tôi
Trời ơi  đau quá trời ơi…

Còn em thì khác
Em không la đau quá như tôi
Em chiỉ chửi rồi nghiến răng rồi gào thét
ném cả cốc nước vào người tôi

Không sao
Tôi sẽ nhặt lấy  cái cốc
lau sạch nước nền nhà
Và hối hả mở youtube  để em xem tiếp Hoa Mộc Lan

Cũng như tôi bây giờ
Lết đến trước máy computer
Và cuống cuồng gõ thơ gõ chữ gõ tiếng lòng gõ nỗi buồn nỗi đau
khi hai chân tôi cứ hành hạ bời những cơn đau  khủng khiếp

Vậy mà cũng  qua
Cho một ngày ân sửng mà Thượng Đế trao tặng.