lá vẫn còn xanh (2)

Những trang giấy vàng  khô, chừng như sắp vỡ
Tôi  đang bơm vào bình dưỡng khí hồi sinh
Ngón tay tôi, sẽ chỉnh lại ảnh hình
Sẽ xóa, sẽ copy, sẽ  giảm dpi, sẽ tăng cường độ sáng
Sẽ dàn trang lại  để bạn nhìn đẹp mắt
Và vườn tôi được đẹp nhất trần gian

Mùa thu  ngoài kia,  sân  đã ngập lá vàng
Nhưng trong  vườn tôi giờ lá xanh đã mọc  ..

 

Bên  ngoài kia,  sân  đã ngập lá vàng
Nhưng trong  vườn tôi giờ lá xanh đã mọc  ..