Để trả lời một dấu hỏi

Tôi làm nhiều  thơ. Nhưng thất lạc hầu hết.  Nếu nhớ thì nhớ một vài câu. Ví dụ  : Em bóng nhỏ chờ tôi…  chẳng hạn. 
 Tôi cũng không biết bài thơ này làm trước 1975 hay sau 1975 nữa. Thử search Google, may ra, đâu đó. Kết quả là tôi thấy một tác giả nhắc đến câu thơ này và cho biết là của Mường Mán hay Tạ Tỵ ?

Ai chưa từng hẹn hò dưới trăng Hà Tiên thì chưa thật sự cảm nhận được cái lãng mạn trinh nguyên của trai gái Hà Tiên. Câu thơ « Con đường trăng em bóng nhỏ chờ tôi » của ai đó sáng tác (Mường Mán? Tạ Tỵ?) chỉ có thể bật lên cung điệu nhiệm mầu trong trái tim của những ai từng trải nghiệm trăng Hà Tiên. 

(Hưng Hà – Trăng Hà Tiên, web: Trung học Hà Tiên xưa)

Từ đó tôi không còn bận tâm gì nữa. Tôi nghĩ là tôi nhớ lầm.

Nhưng khi thực hiện flipbook  tạp chí Sóng. tôi mới  được đọc lại những câu thơ mà tôi viết thời xưa qua một truyện ngắn nhan đề là Con đường trăng,

Thì ra tác giả không nhớ, người đọc cũng không nhớ.  Nay thì có rồi. Xin  đăng lại để trả lời thắc mắc của tác giả Hưng Hà là câu thơ ấy là của THT !

%d bloggers like this: