Lục bát Nguyễn văn Phương

Lâu lắm dễ chừng hơn 10 năm, một lần tôi qua Cali, ghé nhà họa sĩ Nguyễn Đình Thuần, tình cờ đọc được Chở Gió của Nguyễn văn Phương (tự Phương Xích Lô). Đọc không phải trên sách và từ bản chụp. Tôi  ngây người, và xin bạn tôi  bản chụp mang về NJ.
Lục bát của NVP lạ lắm. Đẹp lăm bạn à.
Và cũng vì yêu nó, tôi đã thực hiện flipbook này. Từ bản chụp.  Thứ nhất là cho cặp mắt quá sức yếu của mình. Nhờ Flipbook , nhờ zoom in,  tôi mới có thể đọc rõ chữ. Thứ hai là do sự yêu thích thể thơ lục bát của tôi. Tưởng tượng mỗi buổi sáng, ngồi trước màn ảnh computer, vừa nhấp cà phê, vừa đọc một bài mình tâm đắc, quả là hạnh phúc lớn, biết bao !