Bìa tuần báo Nghệ Thuật

Năm 1965, tuần báo Nghệ Thuật đã làm chấn động giới sinh hoạt văn học nghệ thuật SG bởi hai lý do:
– Nó là tuần báo văn học nghệ thuật
– Bìa in offset màu rực rỡ.

Sau đây là một số hình bìa do chúng tôi sưu tập. Hiện tại chúng tôi có trong tủ sách di sản văn học miền Nam hầu hết những số NT (thiếu khoảng 3 số trên tổng số 56 số).
Chúng tôi sẽ đưa lên từ từ tất cả 53 số . Và sẽ được password protected.
Lý do tại sao chúng tôi đã trình bày.

[smartslider3 slider=6]