Hãy chỉ tôi đi

 

 

 

(tranh TQT)

 

Hãy chỉ dùm tôi niềm vui nào hoan hỉ
Chỉ tôi đi, để tôi tiếp tục con đường
Chỉ tôi đi tôi rất đổi cám ơn
Tôi cần, rất cần những lan can để vịn
Tôi cần, rất cần một nơi nương tựa
Bởi tôi khánh tận rồi, biết cầu cứu ai đây?
Đừng dạy tôi hãy đọc những lời kinh
Hay lên chùa ngưởi trầm nhang hương khói
Bởi tôi đã quen rồi mùi uế ô cứt đái
Nên hương khói sẽ làm tôi chóng mặt mê man
Dạy tôi đi, đâu là cực lạc thiên đàng
Tôi chỉ cần, một giọt lệ nhỏ xuống vừng trán sốt
Đừng đọc tên tôi mỗi đêm nhang khói
Tôi sợ nhang khói rồi,
sản phẩm của trần gian