TẢN MẠN

Tản mạn về thơ

Thức dậy lúc 4 AM. Nằm nán khoảng 10 phút trên giường. Như ngày thơ, mẹ kêu dậy học bài, vẫn giả vờ không nghe, để nán lại ít lâu. Ngày ấy, nán vì ngại dậy, ngại học bài, ngại ra ngoài sân lạnh cắt để rửa mặt. Và có khi là còn vướng vất […]

Read More
thơ THT

ngu vương

Ta chừ lên chức  ngu vương Tóc râu bạc trắng, huy chương lẩy lừng Cái này Anh dũng  lưng tròng Cái này vô địch giặt quần ngửi phân Cái này bội tinh nấu ăn Cho người không   biết dỡ ngon ngọt bùi ! Cái này  chiếm điểm nhất đời Ngày nghe vơ chửi  riết rồi […]

Read More
Back To Top
%d bloggers like this: