Con xa trở về thăm mẹ


Thì ai cũng về  cõi ấy
Phòng này, bao người bỏ đi
Và, có bao người đã đến
Nằm đây như mẹ hôm nay ?

Này con, con là bác sĩ
Viết toa mẹ uống thuốc đi
Còn ba, ba là thi sĩ
Cài lên tóc mẹ hoa thi

Này con, với cái ống nghe
Con nghe dùm me hơi thở
Còn ba, với  trái tim già
Mang ra cho đời  chia sẻ

Con xa trở về thăm mẹ
Căn phòng tường vách vui mừng
Chẳng cần bông hồng cài áo
Nhưng bông nở thắm chiếu giường

Cha con  bạn bè y  trợ
Cùng nhau  làm đẹp căn phòng
Căn phòng vang vang tiếng mẹ
khay ăn càng lúc vơi dần…

 

Lời thưa trước

Như  các bạn thấy, tất cả những tạp chí,  sách báo do chúng tôi sưu tập và đưa lên Blog này đều được Password protected. Sở dĩ chúng tôi phải làm vậy, vì  chúng tôi đã phải trả bằng cái giá rất đắc, mà chắc chăn chưa có ai dám làm. Từ tiền bạc, công sức lái xe hàng trăm  dặm trên đường núi, và  scan vạn vạn trang, rồi layout, làm đẹp từng trang một. Chúng tôi làm với tâm nguyện là  gởi đến những ngưiời cần đọc, cần tìm,  biết thế nào là giá trị của một tác phẩm, một cuốn sách, hay một cuốn báo được vực lên từ vùng hỏa diệm của miền Nam và cái công khó của chúng tôi.
Đây là một việc làm  không phải  vì những từ danh  đã một thời đốt nướng thế hệ chúng tôi   mà thiên hạ  đang vỗ tay nhưng chẳng bao giờ  bố thí một xu . Đây chỉ là việc làm tự nguyện.  Hãy  cho chúng tôi biết là bạn cần. Chúng tôi sẽ gởi ngay password.  Trân trọng.