Giờ G của Vấn Đề, Sáng Tạo

Bây giờ là 6:27 AM giờ miền Đông,  một  lão già nguyên là cựu trung đội trưởng thám kích  của quân đội miền Nam đã  đến được mục tiêu.. Hắn đã chu toàn nhiệm vụ và báo cáo về nhà là hắn đã tìm thấy 2 di sản quí báu của văn học miền Nam….

Mưu sinh thoát hiểm: lời trần tình về việc thưc hiện flipbook Sáng Tạo Vấn Đề

Xin click vào bìa để dẫn đến trang tạp chí  liên hệ

 

Phổ biến Tạp chí Vấn Đề của Mai Thảo & Vũ Khắc Khoan với 55 trên tổng số 56 số

Mưu sinh thoát hiểm: lời trần tình về việc thưc hiện flipbook Sáng Tạo Vấn Đề

Dưới đây là 3 link dẫn đến chi tiết về một tạp chí hiện diện ở miền Nam được 6 năm.
Trong số 56 số  báo Vấn Đề phát hành, chỉ có số 52 bị tịch thu.Tuy nhiên chúng tôi may mắn có được.
Chúng tôi không có số 27.
Riêng số 1, lẽ ra chúng tôi không bỏ vào vì lỗi lầm in ấn rất lớn (mất trang, xếp trang lộn…) như kỳ post đầu, tuy nhiên chúng tôi thêm vào lần này.
Chúng tôi cũng thêm vào “truyện THT từ Vấn Đề” do Thư Ấn Quán xuất bản năm 2014.

Xin vui lòng click vào bảng hiệu VẤN ĐỀ (khung được highlight) để đọc nội dung 

– Đọc E book tqbt số 63 chủ đề tạp chí Vấn Đề

– Đọc  từ số 1 đến số cuối cùng Vấn Đề  (thiếu 1 số)

– Đọc tác phẩm “truyện THT từ Vấn Đề”