Ấn Tượng…

Dưới đây là  một bức phác họa  của Đinh Cường và một bài lục bát của Viên Linh do chúng tôi có được. Bức phác họa này  là tặng phẩm mà anh ĐC  đã tặng tôi khi tôi xuống VA thăm anh.  Tôi biết anh quí nó vì anh đã lồng kính và treo trong thư viện của anh. Hiếm ở chỗ là ĐC rất ít vẽ tranh khỏa thân. Và khỏa thân  chỉ qua vài nét  nguệch ngoạc  sơ sài  nhưng thật ngập đầy ấn tượng !

Riêng bài thơ Ấn Tượng của nhà thơ Viên Linh được chúng tôi tìm trên nguyệt san Vấn Đề số 38 năm 1970.  Không thấy xuất hiện trên NET. Một bài lục bát rất lạ và hay !
Xin được chia sẻ cùng quí bạn.
(THT)

vienlinh-dc