MIỀN NAM những buổi trưa nắng vàng lực lưỡng, những đêm sao óng ánh đầy trời, những ngày mưa nhạc mùa thánh thót, những chiều gió thổi cho bà ba bay, những sớm sương đọng cho trái chĩu cành, miền Nam thật mới vì chưa thấy hết… (Mai Thảo: 15 năm – Khởi Hành 1969)

Sưu tập từ microfilm  tuần báo Khởi Hành số 8 và số 9 năm 1969 được lưu trử tại thư viện đại học Cornell. 1. MIỀN NAM những buổi trưa nắng vàng lực lưỡng, những đêm sao ông ánh đầy trời, những ngày mưa nhạc mùa thánh thót, những chiều gió thổi cho bà ba… Read More MIỀN NAM những buổi trưa nắng vàng lực lưỡng, những đêm sao óng ánh đầy trời, những ngày mưa nhạc mùa thánh thót, những chiều gió thổi cho bà ba bay, những sớm sương đọng cho trái chĩu cành, miền Nam thật mới vì chưa thấy hết… (Mai Thảo: 15 năm – Khởi Hành 1969)

Đọc văn bạn (tản mạn)

Một bút hiệu nhiều ý nghĩa… “Phải chăng, bút hiệu đã khẳng định tính cách văn chương  và cuộc đời của người ấy. Như Từ Thế Mộng. Khởi đầu: Từ là đến. Đến từ thế giới mộng mơ, anh đem thế giới mộng mơ đó đến với cuộc đời văn chương. Kết thúc: Từ là… Read More Đọc văn bạn (tản mạn)

đời đầy chuyện ngạc nhiên

(Tình xưa – thơ THT, phổ nhạc: Vĩnh Điện, hát: Quỳnh Lan, Hoàng Quân)   Mùa hạ, thường thường vào giờ ăn trưa, ông Nguyễn vẫn quen lái xe ra bờ kênh, cách hãng khoảng một dặm đường. Trưa nay, ông cũng có thói quen như thế. Ông khóa cửa phòng làm việc. Rồi xuống… Read More đời đầy chuyện ngạc nhiên

Kỷ niệm màu

Chụp hình có nghĩa là giữ gìn một hay nhiều kỷ niệm. Tấm hình chụp Y. khi chúng tôi lái xe lên thư viện Cornell ở Ithaca, bang NY. Lúc ấy mùa thu. Con đường núi chạy giữa những khu rừng lá đổi màu vàng, hay màu hỏa hoàng,  bát ngát cả mấy mươi cây… Read More Kỷ niệm màu