nhà mới

 

      4707110d13

 

Máy về nhà ta, máy có vui không
Thấy ta cô đơn chắc máy động lòng
Máy nhé, từ nay mình là bạn
Cùng vui vầy giữa cõi văn chương

(click vào hình, để thấy máy nhả giấy)