Đêm về trên NJ turnpike

              

Vĩnh biệt em, anh còn phải về
Đêm mở lòng, xe vào turnpike
xe mang em vào lòng đen thẩm
xe mang ta vao lòng thẩm đen

     

Sao đèn xe nào cũng nhòa, lạ thường
Có phải đêm  khuya trời mù  sương
Thôi phải ép  xe vào lề một lát
Ô hay, trời không  sương mà  mắt ta sương !

(ngày dự dám tang Bích Lâm tại Landale, PA, cách nhà 2 giờ lái xe)

%d