Trách ai ?

Một câu hỏi: tác phẩm có cần “thử”  như sản phẩm trước khi được tung ra thị trường hay không ? Theo nhà văn Trần Doãn Nho: “viết là bịa”. Và 3 chữ ngắn ngủi này được dùng thay Lời Mở trong truyện dài “Dặm Trường” do chúng tôi tái bản mới đây. Tuy nhiên,… Read More Trách ai ?