Ngày này con lên 17 tuổi…

Tqbt 81 (2)

Con sinh dưới hầm lạnh
Ngày nước Mỹ thảm sầu (*)
Giờ con 17 tuổi
Ta ngỡ mình chiêm bao !!!

Từ số đầu èo uột
chỉ trên dưới trăm trang
Nay con đã hiên ngang
Gần 300 trang  văn học

 Mừng con ngày sinh nhật
Ta làm nổi  bìa con
Những bông nổi trang hoàng
Làm tăng phần diểm lệ
Cùng màu vàng tươi trẻ
Đậm màu đỏ chồi hoa
Tất cả đầy thiết tha
Lòng ta cho con đó

(*) ngày 11-9-2001