Cười…

Tặng Bá Dỉnh, anh chị Đông Nghi

 

 

Cám ơn hai bạn xa
Mang niềm vui đến tặng
Để một người bất hạnh
Tìm lại tiếng cười vui
Để từ trái tim vùi
trào  âm thanh  trở dậy
Để căn phòng  khổ lụy
Cùng trổi bản đồng ca
Tiếng cười dội âm ba
Những cung bè hạnh phúc
Ôi tiếng cười ngất ngất
dội vào vách hành lang
hàng lang của tình thân
Hành làng tình chồng vợ
Những oan gia nghiệp nợ
Những đau khổ thương tâm
Ngày hôm nay biến tan
khiến mắt người lóng lánh

Để đêm nay ta thức
Mang tiếng cười vào thơ
Xin cám ơn cám ơn
Hai bạn hiền lần nữa