Tuyệt đẹp !

Tuyệt đẹp !
Đó là lời khen tặng của nhà văn Ngô Thế Vinh dành cho tạp chí Thư Quán Bản Thào số 81 tháng 9-2018.
Có thể nói không có một tạp chí nào dám chơi “bìa nổi” (ngay cả Mỹ) như tạp chí TQBT. Thứ hai. chưa có một tạp chí nào hay một trang mạng nào lại làm một chủ đề gai góc nhất, để nói lên sự có mặt của một đội ngũ bị bỏ quên nhưng đã đóng góp tích cực cho nền văn chương thời chiến. Đó là chủ đề Nguyễn Kim Phượng: người lính viết văn và dịch giả ở tiền đồn.

NTV-1
NTV