Tấm hình lem luốc (2)

Tấm hình của tôi lem luốc lắm phải không?
Bởi chiếc áo chiếc quần  rằn ri
bết be  bùn non bùn già lịch sử
Bởi vầng  trán kia đã  cằn  cùng  tháng ngày sinh tử
Và những nỗi buồn của thế hệ chiến tranh…

Tấm hình của tôi dùng đẻ hù trẻ con
Như một thuở nào chúng tôi hù bắc quân khi đột nhập
Hãy nhìn đôi mắt của tôi, nhìn về  trước mặt
Lưng có bao giờ còm, vẫn đứng thẳng, phải không