Tấm hình lem luốc

IMG_20180425_0002
Hình chụp dưới chân đèo An Khê, trong một lần  đi tăng phái. THT đứng bên phải, đội mũ rừng.

NÓI VỚI CHA GIÀ NGOÀI HUẾ

Người ta chụp ảnh treo tường
Con đây chụp để bàn thờ  đó ba
Lát nữa  con lên Dakto
Lỡ mà một tiếng tắc cù đón con…