Vài hàng tâm sự

Bân thân mến,

Thỉnh thoảng tôi post bài viết bằng tiếng Anh liên quan đến ãnh vực điện toán và in ấn – đặc biệt là máy in loại OKI..
Tôi nghĩ có bạn sẽ nhíu mày, bỉu môi… Con ếch nằm dưới dáy giếng mà đòi dạy đời bằng tiếng Anh tiếng Mỹ hay dốt mà bày đặt làm khôn…
Continue reading Vài hàng tâm sự