Về một tờ báo cũ

Hôm nay vợ chồng nhà thơ Luân Hoán và vợ chồng cháu Hòa Bình lái xe đến thăm chúng tôi. Anh chị LH mãi ở tận Canada. Vợ chồng cháu Hòa Binh mãi ở Idaho.
Anh có quà cho tôi là những cuốn sách anh vừa xuất bản. Tôi cũng vậy. Dối với những kẻ làm văn nghệ, chúng tôi chỉ có bấy nhiêu.

IMG_0557
Luân Hoán và THT chụp trước Nursing home ASHBROOK ngày JUL-23-2018

Tuy nhiên, tôi có thêm một món quà rất đặc biệt cho bạn xa. Đó là nguyệt san Bô Binh Thủ Đức số Xuân Đinh Mùi năm 1967.
Tôi đã thức cả đêm để layout cả 185 trang, làm bìa, và đóng cắt. Chỉ làm một cuốn độc nhất để tặng bạn.
Tôi nghĩ bạn tôi chắc sẽ phải bồi hồi khi  thấy lại một số báo mà  cách đây nửa thế kỷ chúng tôi xem như là một mái nhà chung.
Có thể nói khóa 24 Thủ Đức  chúng tôi là khóa tập trung nhiều người viết văn làm thơ đông đảo nhất trong tất cả khóa. Và tờ báo Thủ Đức xuân Đinh Mùi – do hai khóa 23 và 24 cùng nhau kết hợp lại để thực hiện, qui tụ những cây viết như Nguyên Sa, Luân Hoán, Hồ Minh Dũng, Cao THoại Châu, Lưu Trung Khảo, Chu Tân, Mê Kung Phan Như Thức, Ý Yên, Trần Quí Sách, Phạm văn Bình….Theo nhà trường cho biết, đây là số  có tiếng vang nhất. VĐó là lý do tại sao nhà trường lại cho chúng tôi đi phép sau khi báo phá hành  mặc dù qui luật là sinh viên nếu chưa gắn alpha, không được đi.


Dưới đây là vài trang của nguyệt san Bộ Binh Thủ Đúc Xuân Đinh Mùi (năm 1967). Chúng tôi đã chụp lại từ cuốn gốc được lưu trử tại thư viện đại học Cornell.
Bồi hồi lắm. Bởi những trang chữ đầy bụi và mô hôi mà chúng tôi đã trải qua trong lò luyện thép.
bia bobinh

t-27

t-122

t-174t-148