Mới in “Truyện thời chiến” của THT

Một câu hỏi, tại sao văn chương chiến tranh, dặc biệt là văn chương viết từ chiến trường,  không co một tác phẩm trung thật ?
Xin trả lời:  Phần lớn, những người viết được thì ở SG. Lâu lâu đi làm phóng sự chiến trường, nghe hơn là thấy tận mắt.Và nếu họ có viết đi nữa, thì chỉ phịa hoặc nghe kể lại rồi tưởng tượng.
Continue reading Mới in “Truyện thời chiến” của THT

Bạn ta đã đi…

t-107

Nhận được tin trễ là nhà thơ Phạm văn Bình qua đời vào ngày 22-7-2018. Người cho biết tin là nhà thơ Trần Yên Hòa.

      hanhtrinhthuy-quan-luc-chien-tho-pham-van-binh-pham-duy-pho-thanh-ca-khuc-khanh-ly-hat

Vào nursing home báo tin cho Y. nghe. Y. khóc. Mở youtube nghe  bài Chuyện Tình buồn, thơ PVB, Phạm Duy phổ nhạc.
Continue reading Bạn ta đã đi…