Máy đã hồi sinh…

Báo tin cùng thân bằng quyến thuộc cùng bạn bè xa gần cùng người quen kẻ không quen là đứa con của tôi đã sống dậy, trở mình, rung chuyển ầm ầm, rồi từ từ những trang giấy nhả ra, mực vẫn còn lóng lánh.
Cám ơn cái register, cái roller assembly, cái nắp bằng nhựa, vậy mà ta không biết, tội tình chưa, vất đi mà không thương xót vô tâm….

Máy đã được mặc áo trở lại, sẽ nối trở lại vào một USB, và  cho một cái tên mới. HP-recovering. Và sẽ khai trương bằng một cartridge laser toner EOM chứ không phải refurbished nhập cảng từ Tàu rẽ mạt.
Để một lần submit, duplex. short edge là hàng trăm tờ giấy chữ nghĩa tiếp tục ra đời.
Vui ơi là vui…

IMG_0440 (1)