Phát hành Thư Quán bản thảo số 80 và Tạp chí Nói số 1

Đầu tháng 6 này, cơ sở Thư Ấn Quán cùng phát hành một lúc:
– Tạp chí “giấy” Thư Quán Bản Thảo số 80 chủ đề “Cõi thơ Cao Đông Khánh”,. Báo dày 326 trang. Phần chủ đề chiếm 240 trang gồm 22 người viết về CĐK với nhiều tài liệu hình ảnh thủ bút của nhà thơ CĐK. Phần hai là mục thường xuyên như thơ văn sáng tác mới, di sản văn chương miền Nam, điểm sách…

  • tạp chí “Nói” số 1 chủ đề thi phẩm “Lửa đốt ngoài giới hạn”,   do chính tác giả Cao Đông Khánh trình bày (thời gian 75 phút ). Lẽ ra tạp chí Nói này được phát hành cách đây 18 năm qua hình thức cassette, nhưng nhà thơ CĐK đột ngột qua đời (12-12-2000) nên dự tính đành hũy bỏ. Nay tạp chí TQBT làm công việc này qua kỹ thuật chuyển âm CD.
    IMG_04355-17-2018 8-40-29 AM

Cao Đông Khánh & Tô Thùy Yên trên đường đi Louisiana

 

5-30-2018 12-29-36 AM