Phát hành Thư Quán bản thảo số 80 và Tạp chí Nói số 1

Đầu tháng 6 này, cơ sở Thư Ấn Quán cùng phát hành một lúc: – Tạp chí “giấy” Thư Quán Bản Thảo số 80 chủ đề “Cõi thơ Cao Đông Khánh”,. Báo dày 326 trang. Phần chủ đề chiếm 240 trang gồm 22 người viết về CĐK với nhiều tài liệu hình ảnh thủ bút… Read More Phát hành Thư Quán bản thảo số 80 và Tạp chí Nói số 1

Chửi tôi hay chửi tác giả lừa mị tôi ?

Đọc sách không phải là  tin vào sách, nhưng để suy nghĩ, thưởng thức, hoặc giết thời giờ. Suy nghĩ ở đây không phải là nhờ những câu văn, hay những lời văn, hay cả nội dung của tác phẩm, để ta rút ra  bài học… Nhưng suy nghĩ ở đây là từ ở ta. … Read More Chửi tôi hay chửi tác giả lừa mị tôi ?

Đẹp

(bài viết cách đây 6 năm) I. Tôi lái xe một mình tìm lên vùng cao Bắc Mỹ. Mùa thu càng lên phía Bắc  càng đẹp não nùng. Có lẽ ở đây, tại rừng núi thung lũng chập chùng  nên màu sắc cũng bao la bát ngát chập chùng. Chiếc xe càng lên cao, rừng… Read More Đẹp