TÁC PHẨM THT

  Dưới đây là những tác phẩm xuất bản của THT. 3 cuốn trên cao hết được xuất bản trước 1975: Những Vì sao vĩnh biệt, một nơi nào để nhớ, Ngọn cỏ ngậm ngùi. Chỉ thiếu một cuốn là Nỗi Bơ Vơ của Bầy Ngựa Hoang.  

Đọc thơ Đinh Cường

Thử đọc hai câu thơ của Huy Cận: Sóng gợn trường giang buồn điệp điệp Con thuyền xuối mái nước song song… Ta thấy cái buồn của người thơ khiến cả trường giang cũng phải buồn theo (người buồn cảnh có vui đâu bao giờ – Nguyễn DU). Nhưng nếu ta đổi chữ “buồn” sang… Read More Đọc thơ Đinh Cường

Ngày đầu năm ở một nursing home

  Ngày đầu năm đúng vào ngày chủ nhật Ba nhà thờ bên đường Terrill ngập đầy con chiên Chỉ có nursing home này là vắng người Các nhân viên phần lớn nghỉ lễ Ngày đầu năm tôi muốn chúc tụng mọi người Nhưng ở đây, không ai cần nhận Chẳng một ai nở nụ… Read More Ngày đầu năm ở một nursing home