Đốt sách hay không đốt sách (cập nhật)

Trần Hoài Thư Và người ta đi tìm giấy. Già trẻ lớn bé đi tìm giấy lượm. Người ta vui vì lượm được giấy nhiều, ít ra cũng có chút ít tiền mua gạo, mua nước mắm cho gia đình. Có khi giữa những đống giấy kia, có kẻ đã vất nguyên cả bộ Lê… Read More Đốt sách hay không đốt sách (cập nhật)