Bạn là dân Bình Bình Thuận ?

Bạn không thể nào không tự hào về hai  di sản  và tập tục có tầm mức quốc gia, khó tìm thấy ở các địa phương khác. Đó là Bia Đài và “tin ngưỡng và cổ tục tôn thờ thần linh biển cả tại Bình Thuận”. Đây là loạt bài do chùng tôi sưu tập… Read More Bạn là dân Bình Bình Thuận ?