Bạn là dân Bình Bình Thuận ?

Bạn không thể nào không tự hào về hai  di sản  và tập tục có tầm mức quốc gia, khó tìm thấy ở các địa phương khác. Đó là Bia Đài và “tin ngưỡng và cổ tục tôn thờ thần linh biển cả tại Bình Thuận”. Đây là loạt bài do chùng tôi sưu tập… Read More Bạn là dân Bình Bình Thuận ?

Sự thật giữa học giả Lê Ngọc Trụ và nhà văn Bình Nguyên Lộc

Trên Net, đọc được bản tin về buổi tọa đàm về sự đóng góp của  Nhà Ngữ học Lê Ngọc Trụ. Buổi tọa đàm này được diễn ra cách đây 3 năm (ngày 1-11-2014) do Bộ môn Ngôn ngữ học, Khoa Văn học và Ngôn ngữ Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn… Read More Sự thật giữa học giả Lê Ngọc Trụ và nhà văn Bình Nguyên Lộc