Lục bát của Phương Xích Lô

      Nhân lần đi Cali cách dây rất lâu, tôi được họa sĩ Nguyễn Đình Thuần tặng bản copy của thi phẩm Chở Gió của Nguyễn văn Phương. Không bìa, không gáy, với 60 trang giấy rời. Nguyễn văn Phương là ai, tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều, ông là thi… Read More Lục bát của Phương Xích Lô