Thử tìm hiểu nguồn gốc ba chữ D, Đ và S trong Việt-ngữ

Bài của Nguyễn Khắc Xuyên  (Văn Hóa Nguyệt San số 81 năm 1963, chụp từ microfilm) Lời chũ blog: Tôi vừa nhận bộ Microfilm chụp lại tạp chí Văn Hóa Nguyệt san tứ 1962-1972.  Dù có trong tay, nhưng vấn đề là làm sao mà đọc nó và in hay lưu trong USB? Bạn trẻ… Read More Thử tìm hiểu nguồn gốc ba chữ D, Đ và S trong Việt-ngữ

Lục bát của Phương Xích Lô

      Nhân lần đi Cali cách dây rất lâu, tôi được họa sĩ Nguyễn Đình Thuần tặng bản copy của thi phẩm Chở Gió của Nguyễn văn Phương. Không bìa, không gáy, với 60 trang giấy rời. Nguyễn văn Phương là ai, tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều, ông là thi… Read More Lục bát của Phương Xích Lô