Vĩnh biệt Phạm Ngọc Lư

Bạn của chúng tôi – nhà thơ Phạm Ngọc Lư – vừa qua đời vào tối thứ sáu, 26-5-2017 tại Đà Nẵng. Để tưởng nhớ người bạn thiết, chúng tôi xin phổ biến lại TQBT số 70 chủ đề “GIỚI THIỆU NHÀ THƠ PHẠM NGỌc LƯ”  phát hành tháng 6-2016 lúc anh bắt đầu nhập… Read More Vĩnh biệt Phạm Ngọc Lư