Đá (2)

Với tôi, đá là ân nhân. Đá đã cứu tôi trong trận đánh trên đồi Kỳ Sơn thuộc quận Tuy Phước tỉnh Bình Định. Hình vẽ dưới đây chỉ rỏ vị trí của hòn đá và khẩu đại liên của địch. .. . Đó là lý do tại sao trong những ngày đầu năm, khi… Read More Đá (2)

Khi ông bà chúng ta học nghề in…

  Đoạn post dưới đây trích từ  bài Óc thực tế của mấy vị danh nho ngày xưa của Quang Khánh – Văn Hóa Nguyệt san số 3 bô mới tháng 6-1955. Chuyện xưa không có gì để kiểm chứng  nhưng cũng post để quí bà con hiểu cái nghề tạo hình chữ nghĩa này… Read More Khi ông bà chúng ta học nghề in…