Nguyễn Bạt Tụy – Những nhà xưa ở Quảng Nam

Lời chũ Blog: Tôi vừa nhận từ  một thư viện đại học Mỹ  tài liệu do tôi yêu cẩu: Đó là bài nghiên cứu của học giả Nguyễn Bạt Tụy  về Những Nhà Xưa ở Quảng Nam đăng trên Văn Hóa Nguyệt San số 59, 60 năm 1961. .. Tạm thời  tôi chỉ đăng hai… Read More Nguyễn Bạt Tụy – Những nhà xưa ở Quảng Nam

Viết thêm về hai câu thơ của Cao Bá Quát

Bạn, Trước đây, tôi có post  một bài tản mạn về hai câu thơ của CBQ: Nghĩ về hai câu thơ của Cao Bá Quát (click) Nay tôi xin được cập nhật  và chia sẻ:   …. Ba hồi trống dục  đù cha kiếp Một nhát gươm đưa  đéomẹ đời. Có nhiều sách  lại viết: Ba hồi trống… Read More Viết thêm về hai câu thơ của Cao Bá Quát

Có hai thùng giấy để trước cửa

Gởi đến quí bạn như lời cám ơn Hôm nay ngày sinh nhật của ta người đưa thư mang đến hai thùng giấy> Đầy  ấp những bịt cà phê startbucks Gọi điện thoại ghi trên địa chỉ người gửi để cám ơn  thì  operator cho biết điện thoại bị disconnected Thôi thì, nhờ cõi ảo… Read More Có hai thùng giấy để trước cửa