Chuẩn bị Thư Quán bản thảo số 73

Tòa soạn Thư Quán Bản Thảo trân trọng thông báo: Thư Quán Bản Thảo số 73 dự trù sẽ phát hành vào đầu tháng 1, 2017. Chủ đề chính: Giới thiệu  tạp chí Văn Hóa Nguyệt San. Số trang dự trù: 250-270 trang. Bài vở đóng góp (Không nhất thiết liên quan chủ đề) rất… Read More Chuẩn bị Thư Quán bản thảo số 73