Chuẩn bị Thư Quán bản thảo số 73

Tòa soạn Thư Quán Bản Thảo trân trọng thông báo: Thư Quán Bản Thảo số 73 dự trù sẽ phát hành vào đầu tháng 1, 2017. Chủ đề chính: Giới thiệu  tạp chí Văn Hóa Nguyệt San. Số trang dự trù: 250-270 trang. Bài vở đóng góp (Không nhất thiết liên quan chủ đề) rất… Read More Chuẩn bị Thư Quán bản thảo số 73

Văn hóa nguyệt san quyển 5 tháng 5, 1965

  Tủ sách Di sản văn chương miền Nam bắt đầu thực hiện dự án lớn: Gom toàn bộ 33 tập Văn Hóa Nguyệt san in lại theo phương pháp Perfect binding và Desktop Publishing. Đây là một tạp chí có tầm vóc lớn,  được nhắc nhở nhiều bởi những bài vởi sưu khảo, biên… Read More Văn hóa nguyệt san quyển 5 tháng 5, 1965