Tạp chí Sáng Tạo (post kỳ 1)

Khởi từ hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt post trên Blog này   tạp chí Sáng Tạo (31 tập bộ cũ vả 8 tập bộ mới).Mỗi kỳ ít hay nhiều tùy theo điều kiện sức khỏe và thời giờ cho phép. Lần post kỳ này có 3 tập uploaded Trường hợp quí bạn cần toàn bộ tạp chí chụp và dóng bằng comb binding, khổ  giấy legal size, bìa màu  giấy láng, xin tin chúng […]

sách quí: Những tác phẩm qua bản dịch của Phùng Thăng

Những dịch phẩm của Phùng Thăng do Thư Ấn Quán sưu tầm và lưu trử trong Tủ Sách Di Sản Văn chương miền Nam. Chúng tôi sẽ chụp và sao lại khi có yêu cầu. Kẻ lạ ở thiên đường của Simone Weil, Phùng Thăng dịch, An Tiêm xb 1973 2. Nhửng ruồi (Les Mouches), J.P.Satre, Bản dịch: Phùng Thăng, Thanh Hiên xb 1967