“Lệnh mẫu” và một bài thơ hiếm của Bùi Giáng

Trần Hoài Thư sưu tầm và viết   Trong thơ Bùi Giáng. chúng ta vẫn thường được đọc hai tiếng “mẫu thân”  mà nhà thơ đã dành cho một số nhân vật nữ như Phùng Khanh. Kim Cương, hoàng hậu Nam Phương hay Marylin Monroe. Tuy nhiên có hai chữ mà chẳng ai nhắc đến, hay… Read More “Lệnh mẫu” và một bài thơ hiếm của Bùi Giáng