Blog Trần Hoài Thư

Month

February 2016

Viết về văn chương thọ nạn: Đêm của hai người

Lời chũ Blog: Tôi mong có một lúc nào đó tác giả cho nhân vật được quyền sống riêng cho họ. Sẽ không khẩu hiệu. Sẽ không tư tưởng. Sẽ không thi đua. Sẽ không noi gương bác Hồ… Và… Continue Reading →

làm reo

.


Đầu năm dưới hầm nhà

Hầm quen, từ buổi chào đời Quen như hơi thở  làm người Việt Nam Quen như ngày tháng chiến chinh Lấy bao cát để giữ gìn thanh xuân Bây giờ  trong cõi lưu vong Hầm bao cát nay  thành hầm basement Để mỗi… Continue Reading →

Niềm vui cuối năm

.


Can đảm lên đi Ba cận thị

.


© 2019 Blog Trần Hoài Thư — Powered by Powered by WordPress.com.

Theme by Anders NorenUp ↑

%d bloggers like this: