Đã phát hành TQBT 67 tháng 12-2015

TQBT số 67 tháng 12-2015 chủ đề: TRONG LỚP KHÓI MÀU/GIỚI THIỆU TẠP CHÍ VĂN NGHỆ (1961-1963) đã được gởi đến thân hữu khắp nơi.
Do một vài tập bị trốc label, bưu điện trả lại, vì vậy, nếu quá hai tuần mà không nhận được báo xin vui lòng tin cho chúng tôi biết. CHúng tôi sẽ gởi bù cuốn khác.
Trân trọng

Chủ trương /chủ bút/thợ in Tạp chí TQBT/Cơ sở xuất bản Thứ Ấn Quán.
Trần Hoài Thư

 

bia 67 x

%d bloggers like this: