Nhật ký đỡ buồn…

Khi sưu tập để làm chũ đề về tạp chí Văn Nghệ cho tạp chí TQBT số 67, tôi phát hiện ra bài thơ Dêm thăm bạn sắp đẻ ở Di Linhcủa Nguyễn Đức Sơn  đăng trên Văn Ngệ số tháng 4&5 năm 1963..
Nhiều người lầm (trong dó có tôi) cứ nghĩ rằng bài thơ này, Nguyễn Đức Sơn làm cho Phùng Thắng !

Thật sự ,Thời gian này (1963) Phùng Thăng chưa có mặt ở Di Linh, và con gái đầu lòng của Phùng Thăng là Thừong Nga sinh năm 1966 !

Nhưng mà tại sao lại quanh quẩn mấy cái chuyện nhỏ nhặt  vạch lá tìm sâu bới lông bới tóc này  chứ ?

Bởi vì một bài thơ hay là một bài thơ vượt thời gian, không gian , gần gũii với số đông.

Nó không còn giới hạn ở vị trí cá nhân mà bung ra cho tập thể..

Hơn nữa cuộc đời của Phùng Thăng có nhiều điểm rất giống như bài thơ của NĐS. Chị ở Di Linh. Chị đẻ con cũng ở Di Linh. Vộ chồng chị là bạn thiết của NĐS.

Với tôi, tôi vẫn cho bài thơ này là NDS làm cho PT.

Cũng như Linh Phương, Nguyễn Tất Nhiên, Vũ Hữu Định, Luân Hoán, Cao Thoại Châu … Họ đã làm cho tôi, cho tuổi trẻ của tôi.

Nào ai cấm ?

Mấy hôm nay tôi vui. Y. ăn được cơm. Ấy là nhờ món cá cơm kho mà tôi tự kho lấy. Dễ quá mà. Cứ việc bỏ nước mắm, đường, màu, và kho, sau đó bỏ tỏi và tiêu hành. Y. ăn hết cơm khiến lòng tôi hân hoan  phơi phới.

Nhưng sau khi ăn. tự nhiên Y. bắt tôi gọi ông Tr. Y. nói Ông Tr. mới gọi tôi. Ông có để Message trong máy ở nhà.. Nghe xong lòng tôi quặn thắt. Tôi phải giải thích làm sao để Y. biết đây là nursing home đâu phải là nhà mà ?

Trời ơi. Vui chưa trọn vẹn thì buồn lại ùa chụp đến.

“Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai.”

Dạo này tôi hay chửi thề. Và viết cũng hay xữ dụg tiếng chửi thề. Có phải đó là một phản ứng của một con người bị thua lỗ quá nặng ? Tức quá  chịu không nổi.

Hôm qua một chiếc xe sắp tông xe tôi vì tôi lái từ nursing home ra ngoài đường nhưng không thấy xe đang chạy đến.

Tôi hõang hồn trước những hồi còi tức giặn của người tài xế. Kỳ lạ, tự nhiên tôi lại lơ đểnh đến kỳ cục như vậy. Hay là tôi cũng sắp  thành một con bệnh như Y. ?

 

 

%d