Đụng

Sáng mở cửa ra đụng lớp lớp lá vàng
Trưa mở cửa vào đụng những quan tài chưa đậy nắp
Chiều trở về nhà đụng bào tàng của người còn sống
Đêm nằm một mình đụngphải những hồn ma

 

%d bloggers like this: