Blog Trần Hoài Thư

Month

December 2015

Như lời cám ơn

.


Lòng ta trải thảm trên trang giấy

.


Đã phát hành TQBT 67 tháng 12-2015

TQBT số 67 tháng 12-2015 chủ đề: TRONG LỚP KHÓI MÀU/GIỚI THIỆU TẠP CHÍ VĂN NGHỆ (1961-1963) đã được gởi đến thân hữu khắp nơi. Do một vài tập bị trốc label, bưu điện trả lại, vì vậy, nếu quá hai… Continue Reading →

Theo em

.


Nhật ký đỡ buồn…

.


Khói….

Bây giờ người ta hô hào quên quá khứ, hãy xếp lại những chương sữ ô nhục và oan khiên của dân tộc, mà cùng nhau hướng  về tương lai. Nhưng xếp lại, bỏ ở đâu ? Nhà văn  Phùng… Continue Reading →

Đụng

Sáng mở cửa ra đụng lớp lớp lá vàng Trưa mở cửa vào đụng những quan tài chưa đậy nắp Chiều trở về nhà đụng bào tàng của người còn sống Đêm nằm một mình đụngphải những hồn ma  

© 2019 Blog Trần Hoài Thư — Powered by Powered by WordPress.com.

Theme by Anders NorenUp ↑

%d bloggers like this: